سامانه اداره کسب و کار - ساکوک

 • سمت : CTO
 • تاریخ : 1398 فروردین
 • خانه
 • جزئیات سامانه اداره کسب و کار - ساکوک
سامانه اداره کسب و کار - ساکوک

ساکوک یک سامانه ابری است و هدف آن یکپارچه سازی فعالیت های کسب و کارها و به حداقل رساندن مشکلات آنان، حذف سیستم های پراکنده و جزیره ای در سازمان ها، کاهش مشکلات کارگری و کارفرمائی و بالابردن بهره وری کسب و کارها است.

در زیر اسکیل های خودم رو درپروژه سامانه اداره کسب و کار - ساکوک مینویسم

 • node
 • react
 • socket.io
 • jwt
 • mongodb
اطلاعات پروژه :
 • مشتری : سامانه اداره کسب و کار - ساکوک
 • دسته : CTO
 • تاریخ : 1398 فروردین
 • موقعیت : Iran